KONTAKT

Betingelser

DIT VELVÆR ApS tilbyder træning og events i fitness centret DIT VELVÆR i Smørum Centret.
CVR: 40824235. www.DitVelvær.dk

A:
Eksterne links/virksomheder
DIT VELVÆR anbefaler indimellem øvrige samarbejdspartnere. DIT VELVÆR ApS påtager sig ikke noget ansvar for så vidt angår indholdet på disse eksterne sider.

B:
GDPR – Behandling af personoplysninger
Ved køb af medlemskab til DIT VELVÆR, registreres visse personoplysninger i vores medlemssystem eksempelvis fulde navn, e-mailadresse og betalingsoplysninger. Disse oplysninger gemmes med henblik på oprettelse af en betalingsaftale samt entydig identifikation af vores medlemmer.

På DIT VELVÆR anvendes ligeledes cookies til at lave statistik over antallet af besøgene, samt oplysninger om køn, alder, geografi og interesser for vores medlemmer. Dette gøres for at kunne give vores medlemmer en optimal brugervenlighed og for løbende at kunne forbedre tjenesten.
Ved at bruge tjenesten, accepterer du anvendelsen af cookies til det anførte formål.

DIT VELVÆR ApS lagrer dine personlige oplysninger, så længe de er nødvendige for, at vi kan varetage ovennævnte formål, eller så længe loven kræver det. Herefter slettes dine personlige oplysninger.
Du kan til hver en tid få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som du tidligere har oplyst os. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev og mails.

Behandlingen af dine personoplysninger hos DIT VELVÆR ApS sker altid i overensstemmelse med princippet om god databehandlingsskik jf. Persondataloven (GDPR). DIT VELVÆR ApS er dataansvarlig.

C:
Betalingskort
I DIT VELVÆR modtages betalingskort, som kan anvendes til løbende betaling af medlemskab. Det er IKKE muligt at tilbyde abonnementsbetaling på Maestro kort.

Visa Electron
Kortet kan som udgangspunkt kun bruges i den fysiske handel, men enkelte udstedere tillader e-commerce transaktioner. Selvom kortet kan benyttes til e-commerce transaktioner, er det IKKE sikkert at udsteder (banken) tillader abonnementsbetaling (tilbagevendende betalinger) med kortet. Det kan give en situation, hvor den første transaktion går godt, men den/de efterfølgende bliver afvist. Vi har desværre ikke mulighed for at oplyse, hvilke Visa Elektron kort, som har mulighed for abonnementsbetaling og henviser til kortudsteder (banken).

D:
Medlemskab
§1 Medlemskab
Et medlemskab er personligt, og må ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan DIT VELVÆR forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bankkonto skal meddeles til [Center].

§2 Medlemsbetingelser
DIT VELVÆRkan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. I tilfælde af ændring vil disse blive sat op i centeret, og kommunikeret ud på e-mail.

§3 Varighed/Medlemskab
Ved PBS /DIBS-aftale er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §4. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion
af forudbetalte kontante medlemskaber.

§4 Opsigelse
Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode. Opsigelsesfrist for DIBS medlemskab er løbende måned + 1 måned. Opsigelsen skal ske på e-mail.

§5 Prisændringer
DIT VELVÆRforbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail(til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.

§6 Ledige pladser
DIT VELVÆRkan ikke garantere ledige pladser på de oprettede hold, idet holdene bliver fyldt op efter “først til mølle” – princippet.

§7 Afbud
I tilfælde af afbud til holdtræning, skal dette foretages via booking senest dagen før kl. 21. Afbud til ene-lektioner skal meldes senest 24 timer før via telefon. Ved for sent afbud eller udeblivelse er det ikke muligt at få den afmeldte lektion godtgjort.

§8 Værdigenstande
Værdigenstande medbringes på eget ansvar, idet DIT VELVÆRikke garanterer for tab pga. tyveri eller tingskade.

§9 Ansvar
Al træning sker på eget ansvar. Som medlem af DIT VELVÆRer man selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse. DIT VELVÆR tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykke i centeret. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§10 Sygdom
I tilfælde af alvorlig sygdom er det muligt at sætte et medlemskab i en længere bero. DIT VELVÆR kan i denne forbindelse forlange at se en lægeerklæring. Udfærdigelsen af denne betales af medlemmet.

§11 BERO
Et medlemskab kan sættes i bero i max 3 måneder. Gebyr er 99 kr. Sker fra den dag at emailen modtages af [Center].

§12 Hold udbud
DIT VELVÆR har ret til løbende at ændre udbuddet af antal hold. Antallet af hold afhænger af antal medlemmer.

§13 Fortrydelsesret
Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.

§14 Kvittering
Kvitteringen for købet sendes til den indtastede e-mail adresse. Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.

§15 Kriterier for abonnementstræk
Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme over ens med DIBS’ kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet.

§16 Opdatering af kortdata
Kortdata kan opdateres ved at logge ind på onlinebookingen og vælge ”Brugerprofil” – ”Autoriser betalingskort”. Du kan også skrive en email til os og bede om at få et link tilsendt på sms til at indtaste et nyt betalingskort. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke kan DIT VELVÆR uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.
Skriv endelig en mail hvis noget undrer dig. kontakt@ditvelvaer.dk