HANDELSBETINGELSER

Generelt
Al ophold og træning foregår på eget ansvar. Dit Velvær kan ikke drages til ansvar for eventuelle personskader i eller udenfor Dit Velvær.

Værdigenstande medbringes på eget ansvar.

Ophold i Træningsområder skal foregå omklædt og med brug af rent indendørs fodtøj Fornuftig brug af træningsudstyret er en betingelse for opretholdelse af medlemskabet. Misbrug af medlemskab eller uacceptabel opførsel, eller begrundet mistanke herom, medfører bortvisning uden refundering af forudbetalt Medlemskab, Klippekort

Medlemsskabet er personligt og kan ikke benyttes af andre end den der har tegnet medlemsskabet Ændringer i personlige oplysninger bedes rettes hurtigst muligt.

Ved medlemskab til holdtræning skal der altid fremmødes på medlemscomputeren og afleveres billet til instruktøren.

Betaling
Ved løbende medlemskab betales oprettelsesgebyret og første periode ved tilmelding. Herefter opkræves den løbende abonnementsbetaling via det valgte betalingskort.

Ved manglende betaling af løbende medlemskab, bliver medlemskortet automatisk spærret indtil den manglende betaling er modtaget. Booking og fremmøde kan ikke foretages i den spærrede periode.

Bero
Mod begyr på kr. 99.- kan medlemsskabet sættes i bero fra minimum 1 måned til max. 4 mdr., i alt årligt. Oplys blot start- og slutdatoen i en mail til kontakt@63b725ba49075198fb83d52c3d755a3ab1e61fc5.web1.temporaryurl.org. Berogebyret vil blive opkrævet på næste PBS opkrævning.

Opsigelse
Ønsker du at opsige dit løbende medlemskab, skal du henvende dig pr. mail eller via telefon til Dit Velvær. (Gerne med begrundelse hvorfor du ønsker at sige dit abonnement op)

Du modtager en bekræftelse pr. mail. Opsigelsesfristen er løbende mdr. 30 dage, herefter vil dit medlemskab stoppe med udgangen af måneden. Du kan naturligvis træne helt frem til sidste dag i perioden.

Kontant medlemskab og klippekort ophører automatisk når den valgte periode udløber og uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion ved evt. opsigelse af forudbetalte Kontant Medlemskab eller klippekort. Ved fornyelse af medlemskab indenfor 1 måned efter udløb af tidligere medlemskab, betales ikke ny oprettelsesgebyr.

Booking og Framelding
Med gyldigt medlemskab sker booking og framelding til holdtræning via booking systemet på www.63b725ba49075198fb83d52c3d755a3ab1e61fc5.web1.temporaryurl.org, via APP til SmartPhone og Tablet eller via medlemscomputeren hos Dit Velvær.

Framelding af booket hold skal ske senest 2 timer før holdet starter. Framelding til morgenhold skal ske senest kl. 23:00 aftenen før.
Framelding til ALLE hold i weekenden skal ske senest kl. 23:00 aftenen før.

Det er ikke muligt at afmelde sig på hold via e-mail eller sms.

Holdene fyldes op i den bookede rækkefølge og Dit Velvær kan derfor ikke garantere ledige pladser på de tilbudte hold, men du kan tilmelde dig venteliste

Fremmøde og Udeblivelse
Fremmøde skal ske på medlemscomputeren hos Dit Velvær og fremmødekvitteringen medbringes til instruktøren på holdet. Det regnes som udeblivelse, hvis du ikke er fremmødt senest ved holdets starttidspunkt. Bøder refunderes IKKE i ovenstående tilfælde

Bøde gebyr kr. 40.-

Klippekort trækkes 1 klip

Gebyr ved oprettelse af medlemskab
Ved oprettelse af PBS medlemskab koster det kr. 229.- i oprettelse

Ved oprettelse af klippekort koster det kr. 99.- i oprettelse

Oprettelsesgebyret indeholder alle oprettelser i administrationssystemer og betalingsordninger og er et engangsbeløb.

Ønsker du ikke at blive tilmeldt og trukket via PBS, sender vi et girokort hver mdr., det koster dog kr. 10.- ekstra pr. mdr.

Aflysning
Dit Velvær kan, i særlige tilfælde aflyse hold, for eksempel ved pludselig opstået sygdom hos instruktøren, ved få deltagere bookede til holdet eller ved forhold der gør det umuligt eller uforsvarligt at gennemføre holdet.

Varsel ved ændringer
Medlemsbetingelserne kan ændres med et varsel på 30 dage, og prisændringer kan ændres med et varsel på 45 dage.

Ændringer varsles med opslag ved indgangen hos Dit Velvær og på www.63b725ba49075198fb83d52c3d755a3ab1e61fc5.web1.temporaryurl.org.

Gyldighed
10 klip – klippekortet er gyldigt i 4 måned fra købsdato (alle klip bruges indenfor 4 måneder)

10 klip til børn/familie CROSS er gyldigt i 4 mdr. fra købsdato (alle klip bruges indenfor 4 måneder)

Klippekortet er personligt og kan ikke deles med andre, og ubenyttede klip refunderes ikke.

1 hold = 1 klip uanset holdets varighed.

Kontant medlemskab er personligt og kan ikke deles med andre og ubenyttede perioder refunderes ikke.